Undervisningsforløb

Undervisningsforløb

Teori
Teoriundervisningen er fordelt over 8 gange og det er et lovkrav at alle lektioner både teori og praktiske lektioner skal tages i en bestemt rækkefølge.

Undervisningen foregår i et afslappet miljø, så du har mulighed for at få besvaret alle dine spørgsmål og du har adgang til al teoriundervisning indtil du har været alle lektioner igennem.

Selve undervisningen er bygget op på den måde, at når du har haft undervisning i teori, så skal din teoretiske viden prøves af i praksis i skolevognen. Har du f.eks. lært om højresving i teoriundervisningen, skal du efterfølgende vise kørelæreren at du kan udføre denne manøvre korrekt i praksis – altså ude på vej.

Din indsats

At du går til teoriundervisning er ikke ensbetydende med, at du blot kan sætte dig tilbage i stolen og regne med, at du består teoriprøven. Du skal selv yde en indsats og det gør du bedst ved at læse i din teoribog på nettet, som du normalt har erhvervet på køreskolen. Du skal også forberede dig hjemme på de lektioner, der gennemgås ved næste teorilektion, det er vigtigt at du selv tager medansvar for din læring ved at deltage aktivt i undervisningen.

Køreskolen anbefaler at du løbende øver dig på de test du har i din Digitale teoribog.

Førstehjælpskursus
Det er ikke et krav at du skal have deltaget i et trafikrelateret førstehjælpskursus på 8 timer, hvis du tidligere har erhvervet kørekort til almindelig bil.

Manøvrebane
På manøvrebanen skal du gennemgå en række grundlæggende praktiske øvelser på motorcyklen. Dette letter i væsentlig grad læringen af de senere øvelser i trafikken.

Du vil du selvfølgelig blive vejledt af din kørelærer så du sikres en god og lærerig oplevelse.

Kørsel i trafikken
Når du har været på manøvrebane og har fået yderligere teoriundervisning, vil din kørsel i trafikken blive påbegyndt. Herefter vil undervisningen forme sig således, at du fremover skal ud at køre i trafikken efter hver gang du har været til teoriundervisning.

Din kørelærer vil sørge for, at du bliver ført sikkert gennem hele undervisningsforløbet og han vil vejlede dig om det videre forløb. På denne måde kan du være sikker på, at der bliver taget hensyn til dit individuelle behov.

Både i teori og praksis vil du gradvis blive ført fra en lettere til en sværere øvelse.

I Lovpakken er indeholdt i alt 13 kørelektioner på vej, og kørelektioner ud over disse betales til kørelæreren når disse køres.

Køreteknisk Anlæg
Køreteknisk kursus gennemføres så tæt som muligt forud for din praktiske prøve, altså sidst i forløbet.

På kurset som varer 5 lektioner á 45 minutter lærer du at manøvrere motorcyklen i kritiske situationer samt kørsel med sidevogn.

Det køretekniske kursus indeholder forskellige bremse- og undvigemanøvrer.

Under hele kurset vil du vejledt over radioen. Herved sikres du en god og lærerig oplevelse.

Her vil du også blive introduceret til de manøvreøvelser, du skal gennemføre som en del af den praktiske prøve.

Teoriprøven
Teoriprøven afholdes af politiet og består – ligesom til personbil – af 25 billeder med ja/nej spørgsmål, hvor du afkrydser de korrekte svar på et skema.

Til teoriprøven må du maksimalt have fejl i 5 billeder for at bestå.

Der kan være ventetid på aflæggelse af teoriprøve hos politiet. Derfor er det meget vigtigt, at du har din lægeattest med billede klar i forbindelse med holdstart eller snarest derefter, så vi kan booke din teoriprøve i så god tid, at ventetiden ikke forlænger erhvervelsen af dit kørekort.

Praktisk prøve
Den praktiske køreprøve er opdelt i to dele.:

  1. En kontrolprøve som finder sted umiddelbart før kørslen, hvor du skal kontrollere tekniske forhold ved motorcyklen.
  2. 5 manøvreøvelser på lukket øvelsesbane. Øvelserne udføres på tilfredsstillende vis for at komme videre til kørsel på vej.
  3. Den praktiske prøve på vej varer fra 25 til 50 minutter. Her vil din kørsel blive bedømt af den køreprøvesagkyndige, der i god tid orienterer dig om hvilken vej du skal køre.

Umiddelbart efter prøvens afslutning fortæller den køreprøvesagkyndige dig om du har bestået eller ikke bestået prøven.

Efter bestået prøve udsteder den køreprøvesagkyndige dig et midlertidigt kørekort. Med dette kørekort har du nu ret til at køre MC i Danmark. Efter 3 – 4 uger får du tilsendt det rigtige kørekort med posten.

Motorcykler

Køreskolen råder over helt nye eller nyere motorcykler der opfylder alle krav til sikkerhedsudstyr, herunder nye styrhjelme og alt i sikkerhedsudstyr til den sikre motorcyklist.

Læs mere om vores motorcykler ved at trykke her.